UIX - Design

Is jouw applicatie of website ingericht op de behoefte van jouw gebruikers? Kan jouw gebruiker zonder (al te lang) na te denken, direct op zijn doel afgaan? Wanneer je hierover twijfelt of wanneer dit niet het geval is, is het verstandig om toch nog eens naar jouw interfaces te gaan kijken en hoe deze beter op jouw gebruikers ingericht kunnen worden, zodat jouw (online) kanalen de gebruikers op de juiste manier kunnen bedienen en terugkomend verkeer ook groter is. Het inrichten van websites en applicaties op basis van gebruiksvriendelijkheid, is een van de specialiteiten van Get Hooked. Vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep werken naar een taakgericht ontwerp, dat is onze kracht. Hieronder wordt dit traject en haar verschillende aspecten nader toegelicht.

Userstories

Elke gebruiker is anders en heeft vanuit zijn of haar rol eigen belangen en wensen. Voor de verschillende typen gebruikers die binnen de doelgroep(en) van de applicatie of website onderscheiden identificeren we deze behoeften aan de hand van de taken die ze willen uitvoeren met de app of website. Niet alleen de eindgebruiker kan overigens een doelgroep zijn, want ook onze klant (de organisatie zelf) heeft belangen met de tool. Deze karakters en hun behoeften noemen we ook wel persona’s. Vervolgens vertalen we deze taken en behoeften naar concrete functies die de app of website moet bevatten, de userstories; deze leggen de basis voor een echt user-based product! 

Userflow 

Een userflow is simpel gesteld het pad dat de gebruiker bewandelt binnen jouw applicatie of website, afhankelijk van de keuzes die hij of zij maakt. Een goede userflow ontwerpen is onder andere erg belangrijk voor het nastreven van conversies; je wilt het pad van instapmoment naar het doel van de gebruiker zo kort mogelijk maken, met zo min mogelijk uitstapmomenten. Met een user flow maken we dus inzichtelijk welke paden en schermen een website of app kent: het vormt bijna letterlijk de blauwdruk van de tool. Bij Get Hooked ontwikkelen wij userflows gebaseerd op de userstories: de doelen van de eindgebruiker en de belangen van onze klant; wat zijn logische stappen en waar liggen op welk moment de behoeftes van zowel eindgebruiker als onze klant? 

Denk vanuit het doel van de eindgebruiker!

Wireframes en design 

De wensen en behoeften zijn duidelijk en de blauwdruk van de website of applicatie qua mogelijke routes voor gebruikers ligt klaar. Nu is het tijd om te beginnen met het schetsen van deze schermen en uiteindelijk om te zetten naar designs. Daarvoor maken we schetsen gebaseerd op de userstories en de userflow, waarin we de ideale indeling van de pagina’s zichtbaar maken. De juiste informatie moet op de juiste pagina’s terug te vinden zijn en we laten zien hoe een gebruiker met de app of website interacteert: wat gebeurt er als een gebruiker op een knop drukt? Die interacties maken we duidelijk met een prototype van de app of website: met behulp van de tool InVision kunnen we zelfs al voor het uiteindelijke design testen of een app of website makkelijk in gebruik is!  

Usertesting

Het is zojuist al eens benoemd, maar het testen of een app of website makkelijk in gebruik is, is erg belangrijk. We noemen dit ook wel usertesting. Get Hooked voert verschillende (A/B-)tests uit om te kijken of de interface aan de juiste eisen voldoet en aanslaat bij de eindgebruiker. Dat doen we tijdens het wireframen en na oplevering van het design. Aan de hand van de usertests worden verschillende optimalisaties doorgevoerd die betrekking hebben op de interactie met de eindgebruiker, zodat het design dat we opleveren zo gebruiksvriendelijk mogelijk is! Daar houdt het overigens niet op, want ook een live website of app blijven we met tools als Google Optimize testen, zodat we precies weten welke elementen in een design voor de beste ervaring of conversie zorgen!

Overtuigd?

Neem contact met ons op of kom gezellig bij Get Hooked langs op De Brand in ’s-Hertogenbosch!

Of neem contact op met:

Get Hooked

Roy steenbakkers
085 - 747 00 31
roy@gethooked.nl

Bekijk ook onze andere diensten